(14-16 Nisan)

 

14-16 Nisan tarihlerinde Sofya-Bulgaristanda " Mediterranean Congress of Pediatrics Consensus in PaediatricsNeonatology " toplantısı yapıldı.Türkiye’den katılan konuşmacılar İnek Sütü Allerjisi , Allerjik Rinit , Çocukluk Çağında Lenfadenopati , Primer İmmün Yetmezlikler , Mental Bozukluklara Klinik Yaklaşım konuşmalar yaptılar. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi.