(10-12 Mayıs 2007)

 

Değerli Meslektaşlarımız,

10-12 Mayıs 2007 tarihlerinde, Gaziantep’te, Çocuk Nefrolojisi Derneği ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı çatısı altında Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı’nın  ev sahipliği yapacağı bir Çocuk Nefrolojisi sempozyumu düzenlenmiştir. Çocuk nefrolojisi ile ilgili temel konular ve periton diyalizi, son gelişmeler ışığında irdelenecek ve tartışılacaktır. Çocuk Nefrolojisinin önemli konularını tartışabileceğimize inandığımız bu sempozyuma tüm çocuk hekimlerinin, çocuk nefrologlarının ve bu dalda eğitime başlamış olanların, ayrıca bu konularla ilgilenen tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.        

6000 yıllık tarihi geçmişi ile dünyanın en eski yerleşim yeri kabul edilen ve Paleolotik çağdan bu yana çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Gaziantep ilimizde sizleri ağırlamaktan onur duyacağız.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Ayşe Balat
Düzenleme kurulu  adına  
  

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr.Ayşe Balat
Prof.Dr.Celalettin Usalan
Y. Doç.Dr. Mithat Büyükçelik
Doç.Dr. Elif Güler
Y. Doç.Dr.Osman Başpınar
Y. Doç.Dr.Nilgün Çöl Araz

İletişim:         

aysebalat@hotmail.com
buyukcelikm66@yaho.com
0342 360 60 60 /76421-76456
0533 372 12 82, 0533 239 10 59

 

BİLİMSEL PROGRAM
10.05.2007
09.00-10.30 Açılış
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30 Panel
Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) ve Veziko-Üreteral Reflü (VUR)
Başkanlar Dr. Sevgi Mir , Dr. Harika Alpay
11.00-11.20 İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı
Dr. Alper Soylu
11.30-12.50 Tekrarlayan İYE ve VUR
Dr. Hakan Poyrazoğlu
12.00-12.30 İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımı
Dr.Ayşe Balat
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Panel
Çocukluk Çağında Glomerüler Hastalıklar
Başkanlar Dr. Ayşin Bakkaloğlu , Dr. Mesiha Ekim
13.30-13.50 Akut Glomerulonefrit
Dr. Nilgün Çakar
14.00-14.20 Steroide duyarli nefrotik Sendrom ve yeni tedaviler
Dr.Suleyman Kalman
14.30-14.50 Steroide dirençli Nefrotik Sendrom ve tedavisi
Dr.Sema Akman
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 Panel
Çocuklarda Sıvı-Elektrolit Tedavisi ve Taş Hastalığı
Başkanlar Dr. Nesrin Beşbaş, Dr. Aytül Noyan
15.30-16.50 Çocuklarda Güncel Sıvı Tedavisi
Dr. Rezan Topaloğlu
16.00-16.20 Çocuklarda Sodyum Dengesi Bozukluklarının Tedavisi
Dr.Necla Buyan
16.30-17.50 Hiperkalsiüri ve Üriner Sistem Taşları
Dr. Ilmay Bilge
20.00 Akşam Yemeği
11.05.2007
08.30-9.00 Panel
Geçmişte- Günümüze, Ülkemizde Çocuk Nefrolojisi
Başkan Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Dr. Alphan Cura
Dr. Hulusi Koçak
09.10-10.30 Panel
Periton Diyalizinde İlk Adımlar
Başkanlar Dr. Fatoş Yalçınkaya, Dr. Ayşe Öner
09.10-09.30 Periton Diyalizi İçin Hasta Seçimi
Dr. Ali Düzova
09.40-10.00 Periton Boşluğuna Ulaşım Yöntemleri
Dr. Caner Kabasakal
10.10-10.30 Periton Diyalizinde Çıkış Yeri Bakımı ve Tünel Enfeksiyonları
Dr.Kenan Bek
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00- 12.30 Panel
Periton Diyalizinde Sık Karşılaşılan Sorunlar
Başkanlar Dr. Ayfer Gür Güven, Dr. Ali Anarat
11.00-11.20 Peritonit Tanısı ve Güncel Tedavisi
Dr.Osman Dönmez
11.30-11.50 Peritonit Dışı Mekanik Komplikasyonlar
Dr. Ferah Sönmez
12.00-12.20 Periton Diyalizinde Hipertansiyon ve Kardiyak Sorunlar
Dr. Zelal Bircan
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Panel
Periton Diyaliz Sıvıları, Diyaliz Yeterliliği ve Periton Membranı
Başkanlar Dr.Enver Hasanoğlu Dr. Sevinç Emre
13.30-13.50 Periton Diyaliz Sıvıları ve Pediyatride Kullanım Sorunları
Dr.Nejat Aksu
14.00-14.20 Uzun Süreli Periton Diyalizinde Periton Membranındaki Yapısal ve Fonksiyonel Değişimler
Dr. Celalettin Usalan
14.30-14.50 Periton Diyalizinde Yeterliliğin Değerlendirilmesi
Dr. Lale Sever
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 Panel
Periton Diyaliziyle Değişen Yaşam Tarzları
Başkanlar Dr. Aydan Şirin, Dr. Salih Kavukcu
15.30-15.50 Periton Diyalizinde Renal Osteodistrofi kontrolü
Dr.İpek Akil
16.00-16.20 Büyüme ve Beslenme
Dr. Gülay Demircin
16.30-16.50 Çocuk ve Ailesine Psikososyal Destek
Dr. Aysun Karabay Bayazıt
17.00 Kapanış –Kahve İkramı
20.00 Gala Yemeği
SOSYAL PROGRAM
12.05.2007 Halep Gezisi