(15-18 Mart 2007)

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından ilki düzenlenen Kış Toplantıları 15-18 Mart 2007 tarihleri arasında Erzurum Polat Renaissance Otel’ de yapılacaktır.

Tüm Pediatri konularını ve pediatride sık karşılaştığımız konulardaki gelişmeleri izlemek, tartışmak ve aramızda bilgi alışverişi olanağı sağlamak için düzenlediğimiz toplantımıza aktif katılımınızla destek vermenizi beklemekteyiz.

Türkiye Milli Pediatri Derneği desteği ile gerçekleştirilecek olan toplantıya ülkemizin tüm pediatristleri davetlidir. Değerli uzman ve bilimadamlarının bilgi ve deneyimlerinin paylaşılacağı bu toplantının katılımınızla daha verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla,
 

Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
Milli Pediatri Derneği
Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Başkanı

BİLİMSEL PROGRAM

15 Mart 2007
12.00-18.00 KAYIT
18.00-19.30 AÇILIŞ
19.30-21.00 Açılış kokteyli
Açılış Programı
Açılış Konuşmaları

Enver Hasanoğlu
Ruhan Düşünsel
Handan Alp
Cahit Karakelleoğlu
Muzaffer Kürkçüoğlu
 
(Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri)
(Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı)
(Türkiye Milli Pediatri Derneği Erzurum Subesi Başkanı)
(Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)
(Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)
"Erzurumda Tıp"


16 Mart 2007

8.30-10.00 YENİDOĞAN

Başkanlar:
Yıldız Atalay (Gazi)
Murat Yurdakök (Hacettepe)

Neonatal Resüsitasyon Programında yenilikler
Eren Özek (Marmara)

Yenidoğanın nakli
Adnan Öztürk (Erciyes)

Yenidoğanda tehlike belirtileri
Yakup Aslan ( Karadeniz Teknik)
10.00-10.30 ARA
10.30-12.00 KARDİYOLOJİ

Başkanlar:
Tezer Kutluk (Hacettepe)
Rukiye Eker Ömeroğlu (İstanbul - İstanbul)

Senkop: tanıdaki güçlükler
Naci Ceviz (Atatürk)

Akut Romatizmal Ateş: sık yapılan yanlış uygulamalar
Rukiye Eker Ömeroğlu (İstanbul - İstanbul)

Doğumsal Kalp hastalıklarına yaklaşım
Naci Ceviz (Atatürk)
12.00-1300 Öğle yemeği
16.00-17.30 ENFEKSİYON

Başkanlar:
Cahit KARAKELLEOĞLU (Atatürk)
Yıldız CAMCIOĞLU (İstanbul - Cerrahpaşa)

Ateş: ayırıcı tanısı ve zorluklar
Ateş KARA (Hacettepe)

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: tedavide farklı görüşler
Necmi AKSARAY (Çukurova)

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları: tanı yaklaşımı
Yıldız CAMCIOĞLU (İstanbul - Cerrahpaşa)
17.30-17.45 ARA
17.45-18.45 Uydu Sempozyumu


17 Mart 2007

8.30-10.00 NEFROLOJİ

Başkanlar:
Enver HASANOĞLU (Gazi)
Ruhan DÜŞÜNSEL (Erciyes)

Enürezisli çocuğa bütünsel yaklaşım
Ozan ÖZKAYA (Ondokuzmayıs)

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Vezikoüretaral Reflü
Aydan ŞİRİN (İstanbul -İstanbul)

Hipertansiyon tedavisinde yeni yaklaşımlar
Ali ANARAT (Çukurova)
10.00-10.30 ARA
10.30-12.00 ALLERJİ

Başkanlar:
Handan ALP (Atatürk)
Bülent ŞEKEREL (Hacettepe)

Astım: tanı ve tedavisinde yenilikler
Bülent ŞEKEREL (Hacettepe)

Besin Allerjisi: nasıl tanı koyalım?
Sadık Demirsoy (Gazi)

Atopik Dermatitli çocuğa yaklaşım
Teoman Erdem (Atatürk)
12.00-1300 Öğle yemeği
16.00-17.30 ENDOKRİNOLOJİ - METABOLİZMA

Başkanlar:
Alev HASANOĞLU (Gazi)
Feyza DARENDELİLER (İstanbul .- İstanbul)

Çocukluk çağında guatr: Türkiye ve dünya verileri
Rüveyda BUNDAK (İstanbul .- İstanbul)

Raşitizm
Behzat ÖZKAN (Atatürk)

Boy kısalığına yaklaşım
Aysun BİDECİ(Gazi)
17.30-17.45 ARA
17.45-18.45 Uydu Sempozyumu ( Ülker Hero Baby )
Başkan : Alev HASANOĞLU ( Gazi )
Konuşmacı : Leyla TÜMER ( Gazi )
Süt Çocuğu Baslenmesi
20.00-24.00 GALA yemeği