(15.02.2013 09:23:39)

 

SALON A 01.12.2012 08:00 09:00 Sefer Kumandas
Çocukluk Çağı Baş Ağrıları
    11:00 12:30 Aydan Kansu
Çölyak Hastalığında Tanı ve Tedavideki Gelişmeler
  30.11.2012 09:00 10:30 Prof. Dr. Betul Ulukol
Çocuk ve Şiddet
      Av. Mehmet Mustafa Güneş
Çocuk ve Şiddet
    13:30 14:30 Nilüfer Güzoğlu
Hipernatremik Dehidratasyon Tanısı ile Takip Edilen Yenidoğan Olgularımızın Değerlendirilmesi
      Tahir Atik
Pediatrik Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Karboksihemoglobin Düzeylerini Önemseyelim
      Av. Tahir Atik
IVF Gebeliği Sonrası Doğan Uniparental Dizomiden Kaynaklanan Prader Willi Sendromu Tanılı Bir Olgu
      Demet Demirkol
İkincil hemofagositik lenfohistiositoz / sepsis / çoklu organ yetersizligi / makrofaj aktivasyon sendromuna bağlı hiperferritinemisi olan kritik hasta çocuklarda tedavi nedir?
      Uzm. Dr. Sena Kara Öncü
Gebelik ve Laktasyon Döneminde Omega 3 Kullanımının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi
      Merih Cetinkaya
Prematüre Bebeklerde Yaşamın ilk 28 Günü Seri CD11b Ölçümünün Bronkopulmoner Displazi Gelişimini Önceden Tahmin Ettirici Rolünün Araştırılması
      Dr. Tuğba Zengin
Sağlıklı Çocuklarda Balık Yağı Kullanımı İle İlişkili Trombositlerde İn-Vitro Hiperakregasyon ve Hipersekresyon
SALON B 01.12.2012 14:30 15:30 Dr. Betül Ersoy
Olgularla Erken Puberte
  29.11.2012 11:00-12:30 Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Yeni doğan Sepsisinde Tanı ve Tedavideki Zorluklar
  30.11.2012 11:30 12:30 Turgay Coskun
Obezite
    13:30 14:30 Seda Şirin Köse
Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlarının Tıbbi ve Ekonomik Sonuçları
      Melda Çelik
Kravat: ‘Hastane Enfeksiyonlarının Taşınmasında Risk Oluşturur Mu?’
      Melda Çelik
Sık Tonsillofarenjit Geçiren Çocukların Tonsillektomi Sırasında Tonsil Dokusundan Alınan Kor Kültürlerinin Değerlendirilmesi
      Meltem Polat
Tulareminin Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin 77 Çocuk Hastada Değerlendirilmesi
      Yard. Doç. Dr. Öznur Küçük
Üç Yıl İçinde Salmonella Enteriti Tanısı İle Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
      Mustafa Akçam
Parsiyel Hepatektomi Yapılan Ratlarda Ace İnhibitörleri, Çinko ve Vitamin A ve E’nin Karaciğer Rejenerasyonu, Stellat Hücreler, Apopitoz ve Oksidatif Strese Etkileri
SALON C 01.12.2012 11:00 12:30 Dr. Serdar Tekgül
İşeme Bozuklukları ve Üroterapi
Olgu sunusu

    14:30 15:30 Prof. Dr. Ergin Çiftçi
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı ve Tedavide Yapılan Yanlışlar
    16:30 17:00 Prof.Dr. Meryem Tekçiçek
Çocuklarda Diş Sağlığında Bilmemiz Gerekenler
  29.11.2012 11:00-12:30 Dr. Salim Çalışkan
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşım Kılavuzlar ne getiriyor?
    14:30 15:30 Prof. Dr. Adem Aydın
Ek besinlerere geçişte sık karşılaşılan sorunlar
  30.11.2012 13:30 14:30 Özlem Şahaloğlu
Fonksiyonel Konstipasyonda Çölyak Hastalığı Sıklığı
      Dr. Nagehan Emiralioğlu
Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Hepsidin ve İnterlökin-6 Düzeylerine Etkisi ve Demir Metabolizması-Hepsidin İlişkisi
      Serdar Epcacan
Adenotonsillektomi Sonrası Kardiyak Fonksiyonlardaki Değişimin Miyokardiyal Performans İndeksi ve Triküspit Anüler Düzlem Sistolik Hareket ile Değerlendirilmesi
      Dr. Özgür Çoğulu
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemide miRNA Ekspresyonlarının Tanı ve Tedavideki Önemi
      Hidayet Katipoğlu
Çocuklarda Sublingual İmmünoterapinin Sistemik ve Lokal Yan Etkileri
      Gülay Çiler Erdağ
Etken Olarak Norovirüs Saptanan Akut Gastroenteritli Çocuklarda Hastalığın Klinik ve Laboratuvar Bulguları
SALON E 29 - 30 Kasım 11:15 12:00 Doç. Dr. Tanıl Kendirli
Çocuklarda Kan Gazları
    13.00 14.00 Dr. Benan Bayrakcı
Mekanik Ventilasyon
    15:15 17:00 Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl
Solunum Sıkıntısı Olgu Sunumu
Septik Şok Olgu Sunumu

      Doç. Dr. Oğuz Dursun
Kibas Olgu Tartışmaları
Kan gazı değerlerine göre ventilatör ayarlarının yapılması

SALON F 29 - 30 Kasım   Prof.Dr.Rahmi Örs
Ventilatördeki Bebeğin Bakımı
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bebeğin İzlemi

      Dr. Tuğba Gürsoy
Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri ve Hfv
      Doç. Dr. Hacer Yıldızdaş
Mekanik ventilatör desteğinin azaltılarak kesilmesi
      Fahri Ovalı
Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu
SALON G 29.11.2012 09.00-10.00 Duygu Arıkan
Erzurum İli 7-11 Yaş Okul Çocuklarında Obezitenin Önlenmesi
      Duygu Arıkan
Erzurum İli 7-11 Yaş Okul Çocuklarında Obezite Prevalans Çalışması
      Uzm. Mine Bahçeci
Ebeveynlerin Sağlıkla İlgili Görüşleri ve Hemşirelerden Beklentileri
      Ayse Sener Taplak
Prematüre Retinopati Muayenesinde Ağrıyı Azaltmada Anne Sütü ve Sukrozun Etkisi
    10.30 11.15 Dr. Dilek Sunmaz
Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri ve Hfv
    11:15 12:15 Zerrin Çiğdem
Cilt Bütünlüğünde Bozulma ve Hemşirelik Yaklaşımı
    13:45 14:45 Duygu Arıkan
Tüberküloz ve Hemşirelik Yaklaşımı
    10.30 11.15 Yrd. Doç. Dr. Şenay Çetinkaya
Besin Allerjileri ve Hemşirelik Yaklaşımı
  30.11.2012 09.00-10.00 Prof. Dr. Fahri Ovalı
Yenidoğan Taramaları
      Yard.Doç.Dr.Serap Balcı
Yeni Doğan Taramalarında Hemşirenin Rolü
    10:30 11:15 Yrd.Doç. Dr. Türkan Turan
Çocuklarda İşeme Bozuklukları ve Hemşirenin Rolü
    13:45 14:45 Yrd.Doç.Dr. Emine Altun
Vre, Mrsa, Vıp’e Yönelik Korunma ve Kontrol Önlemleri
    13:00 14:00 Duygu Arıkan
Annelerin Anksiyete Düzeyinin Bebeklerinin Gaz Sancısına Etkisi
      Uzm. Mine Bahçeci
Lefkoşa Kamu ve Özel Pediatri Polikliniklerinden Hizmet Alan Ebeveynlerin Memnuniyeti
      Sibel Küçük
Zihinsel Engelli Çocuklarda Cinsel İstismardan Korunma Eğitimi
      Dilek Küçük Alemdar
Çocuğu Hastanede Yatan Annelerin Gereksinimlerinin Karşılanma Düzeyi
      Dilek Küçük Alemdar
5-6 Yaş Grubu Çocuklara Bağışıklanmayı Güçlendirici Unsurların Analoji Tekniği ile Öğretilmesi ve Etkisinin Değerlendirilmesi