(18.12.2010 11:21:17)

 

SALON A 21.10.2010 09:00-10:00 İsmet Çok 
Çocuk Beslenmesinde Sık Kullanılan Katkı Maddelerinin Yarattığı Sorunlar
    10.30-12.00 Neslihan Tekin
Prematüre Bebeğin Beslenmesi
    12.00-12.30 Koray Karabekiroglu
Ebeveynlik Becerileri
    14.30-15.30 Erdal Yılmaz
Doğuştan Kalp Hastalıklarına Tanısal Yaklaşım
    16.00-16.30 Gülendam Koçak
Çocuklarda Göğüs Ağrısı
  22.10.2010 09.00-09.45 Salih Kavukçu
İşeme Bozuklukları Ve Nörojenik Mesane
    11.00-12.30 İpek Akman
Gelişmekte Olan Ülkelerde Prematüre Retinopatisi Tarama Kriterleri
      Ercan Kırımi
Perinatal asfikside prenatal postnatal risk faktörlerinin değerlendirilmesi
      Zübeyde Gündüz
Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller
    16.00-16.30 Nilgün Çakar
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları
    16.30-17.00 İsmail Reisli
Hangi Hastada İmmün Yetmezlik Düşünmeliyiz?
  23.10.2010 09.00-10.00 Elvan İşeri
Cinsel İstismarın Etkileri Ve Çocuklarla Görüşme Teknikleri
      Gürsel Çetin
Adli Tıp Açısından Çocuk İstismarı
    10.30-12.00 Nurdan Evliyaoğlu
Sağlıklı Çocuk İzleminde Ailelerin Sık Sorduğu Sorular
      Deniz Tekin
Metallothionein-2A Heterezigot Gebe Kadınlar ve Yenidoğanları Daha Yüksek Kan Kurşun Düzeyleri İçin Risk Grubu mudur?
SALON B 21.10.2010 10.30-12.00 Ayşen Aydoğan
Kusmaya Genel Yaklaşım
  22.10.2010 11.00-12.30 Musa Cura
İmmun Trombositopenik Purpuralı Çocuklarda Kısa Süreli Yüksek Doz Steroid Tedavisinin Oksidan, Antioksidan Sistem, Serum Paraoksanaz Ve Arilesteraz Enzimlerinin Aktivitelerine Etkisi
    16.30-17.00 Turgay Öcal
Çocuklarda Sedasyon Analjezi
  23.10.2010 10.30-12.00 Fadıl Öztürk
Anafilaksi
      Hasan Yüksel
Pediatride Ürtiker Ve Anjioödem
    14.30-15.30 Engin Tutar
Çocuklardaki Üst GİS Endoskopi Nedenleri ve Bulguları Nelerdir?
SALON C 21.10.2010 10.30-12.00 Figen Özçay
İştahsız Çocuk
    16.00-16.30 M.Akif Yeşilipek
Lenfadenopatiler
  22.10.2010 09.00-09.45 Server Serdaroğlu
Çocuklarda Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar
    17.30-18.15 Gürsel Çetin
Çocuk Hekimlerini İlgilendiren Adli Sorunlar
SALON D 22.10.2010 09.00-10.00 Lale Algıer
Sağlıklı Çocuğun Güvenliği
      Nursan Dede Çınar
Hasta Çocuğun güvenliği
    11.00-12.00 Ayşegül İşler
Yenidoğanda Enteral Beslenme
    14.00-15.00 Nurgün Platin
Diyabet Hastalığı Olan Adolesanın Dünyası
      Emine Efe
Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları