YÖNETİM KURULU (ASIL ÜYELER)

Prof. Dr. Aysun BİDECİ Başkan
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU Genel Sekreter
Prof. Dr. Elif ÖZMERT Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan DERMAN Sayman
Prof. Dr. Handan ALP  
Prof. Dr. Ali ANARAT  
Prof. Dr. Semra ATALAY  
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU  
Prof. Dr. Sevcan BAKKALOĞLU EZGÜ  
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ  
Prof. Dr. Rahmi ÖRS  
Prof. Dr. Nuran SALMAN  
Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU  

 
YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

Prof. Dr. Sema AYDOĞDU
Prof. Dr. Ali DÜZOVA
Prof. Dr. Hakan POYRAZOĞLU
Doç. Dr. Hasan TEZER

DENETLEME KURULU (ASIL ÜYELER)

Prof. Dr. Eda UTİNE
Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER
Doç. Dr. Sinan SARI

DENETLEME KURULU (YEDEK ÜYELER)

Prof. Dr. Nuray KANBUR
Prof. Dr. İlgi ERTEM

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Tomris TÜRMEN
Prof. Dr. Tezer KUTLUK
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu
Prof. Dr. Gülsev KALE
Prof. Dr. Sevgi MİR
Prof. Dr. Peyami CİNAZ
Prof. Dr. Necmi AKSARAY
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Prof. Dr. Adem AYDIN
Prof. Dr. Ateş KARA
Uzm. Dr. Mehmet GÜNDÜZ