60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ ANTALYA’DA YAPILDI

Birincil amacı, Çocuk Sağlığına hizmet etmek olan Türkiye Milli Pediatri Derneği bu yıl ki ulusal kongresini 9-16 Kasım 2016 tarihlerinde 1873 katılımcı ile ülkemizin doğa harikası köşelerinden olan Belek- Antalya’da gerçekleştirdi.  Kongrede Çocuk Sağlığını ilgilendiren temel konuların ve sorunların ele alındığı konferanslar, paneller, uzmanına danışalım ve interaktif oturumlar, sözel bildiri ve poster sunumları, üç ayrı kurs programı yer aldı. 60.Türkiye Milli Pediatri Kongresi ile birlikte 10-11 Kasım 2016 tarihlerinde 1. Romanya –Türkiye Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi yapıldı. Bu yıl katılımcılardan gelen yoğun istek üzerine bir kez kongre öncesi 9 Kasım 2016’da yapılması planlanan “Yenidoğanda Temel Mekanik Ventilasyon”, “Çocuk Acil ve Yoğun Bakım”, “Çocuklarda Beslenme” Kursları 10 Kasım 2016’da tekrarlanarak iki kez yapıldı.  Kongre 10 Kasım 2016’da saat 08.45’de, “Aramızdan Ayrılışının 78.Yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Minnet ve Şükranla Andığımız” Törenle başladı. Atamızı Anma Töreni’nden sonra Kongre Açılışına geçildi. Kongre Başkanı Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu derneğimizin ulusal ve uluslar arası çeşitli platformlardaki faaliyetleri, Prof. Dr. Aysun Bideci 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi hakkında bilgi verdi. Törende, Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulunun  9.3.2016 tarih ve 16/02 sayılı kararı ile Türkiye Milli Pediatri Derneği Onursal Üyeliğine layık görülmüş olan ve kongreye katılan Romanya Parlamentosu Senatörü Romanya Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Marin Burlea’ya Prof. Dr. Enver Hasanoğlu tarafından “Onursal Üyeliği” takdim edildi.  Prof. Dr. Marin Burlea iki ülke dernekleri arasındaki işbirliğini içeren teşekkür konuşması yaptı. Tören kongreye katılan  Kosova Pediatri Başkanı Prof. Dr. Ramush Bejigi’nin kongreye katılımından ve pediatri derneklerinin işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirttiği  konuşması ile sona erdi.  Kongrenin ilk bilimsel oturumu yaklaşık 1200 kişinin dinlediği “Çocuk ve Ergenlerde Obezite- Metabolik Sendrom” başlıklı Prof. Dr. Nazlı Gönç’ün   konuşmasının yer aldığı oturumdu. İlk gün “Otit, Sinüzit, Tonsillit, Adenoid Vegetasyon Yönetimi” nin Pediatrist ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Gözüyle değerlendirildiği, “Akut Romatizmal Ateşte: Yeni Görüş”ün tartışıldığı, “Çocukluk Çağında Gelişimin ve Büyümenin Değerlendirildiği”, “Boy Kısalığı Olan Çocuğa Yaklaşımın” konuşulduğu, çocukluk dönemi acil ve önemli sorunlarından “Çocukta Yanık Yönetimi”nin anlatıldığı, “Sepsis ve Septik Şok Yönetiminin; Yenidoğanda Sepsis, Çocukta Septik Şok” başlıkları ile irdelendiği uzmanına danışalım oturumları yer aldı. Kongrede 9 uydu sempozyumu bulunmakta idi. “Başarılı Gelecek Sizinle Başlar, Soru ve Cevaplarla Beslenmenin Bugün ve Yarına Etkileri…”, “Bebeklerde Cilt Kuruluğu; Pediatristin Rolü”, “Besin Alerjileri Tanı ve Tedavisinde İpuçları”, “Besinsel Glikotoksinler ve Bebek Mamaları” başlıklı uydu sempozyumları ilk gün yapıldı. Kongrenin ilk günü saat 20.00’de duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nı”  anlattığı konferansı ve ardından Doç. Dr. Armağan Elçi’nin “Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları” içeren konseri katılımcıların büyük ilgisi ile gerçekleşti.

Bu yıl ilk kez olarak düzenlenen 1.Romanya-Türkiye Pediatri Kongresi 10-11 Kasım 2016 tarihlerinde iki gün boyunca ayrı bir salonda yapıldı. Her iki ülke Çocuk Sağlığı açısından önemli bilgi alışverişlerinin olduğu başarılı bir toplantı geçirildi.

Çocuk hemşireliğini ilgilendiren güncel konuların tartışıldığı 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 10-11 Kasım 2016 günlerinde gerçekleşti. Oturumlar yanı sıra serbest ve poster bildirileri kongre katılımcısı Çocuk Hemşirelerince sunuldu.

Kongrenin ikinci günü saat 08.00 de “Ödemli Çocuk (Olgularla)” başlıklı kahvaltılı birlikte tartışalım oturumu ile başladı. Dört ayrı salonda oturumlar yapıldı. “Miyadın da Doğan Bebekte Solunum Sıkıntısı ve Yönetimindeki Yenilikler” interaktif olarak tartışıldı. “Current Controversies In Preterm Nutrition” başlıklı konuşma İngiltere’den Royal College of PediatricsChild HealthBaşkanı Prof. Dr. Neena Modi tarafından  yapıldı. Konuşmasının sonunda  Türkiye Milli Pediatri Derneği  Yönetim Kurulunun  9.3.2016 tarih ve 16/02 sayılı kararı ile Türkiye Milli Pediatri Derneği Onursal Üyeliğine layık görülmüş olan Prof. Dr. Neena Modi’ye Prof. Dr. Enver Hasanoğlu tarafından “Onursal Üyeliği” takdim edildi. “İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Yeni Görüşler”, “Akut Böbrek Hasarının Yönetimi”, “Pediatride Akılcı İlaç Kullanımı”, “Vitamin D, Omega-3 ve Çinkonun Akılcı Kullanımı”, “Gastroözofageal Reflü; Ne Zaman Tetkik? , Ne Zaman ve Nasıl tedavi?”, “Çölyak mı?, Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı mı?”, “Bebek ve Çocuklarda Normal Dışkılama Alışkanlıkları ve Dışkılama Sorunları”, “İnfluenza İnfeksiyonları: Nasıl Korunmalı, Nasıl Tedavi Edilmeli?”, “Kistik Fibrozis; Yenidoğanda Tarama, Tanı, Ayırıcı Tanı”, “Çocuklarda Kas- İskelet Ağrıları”, “Yürüme ve Postür Bozukluklarına Ne Yapmalıyız?”, “Okul Öncesi Çocuklarda Tekrarlayan Hışıltıda Ne Zaman Astım Düşünmeliyiz?”, Acil Serviste Bronşiyolit Yönetimi Doğrular- Yanlışlar”, “Metabolik Hastalık Ne Zaman Düşünelim, Ne Yapalım? (Olgularla), “Baş Ağrısı Olan Çocuk”, “Kafa Travması Olan Çocukta Tanıda ve izlemde Dikkat Edilecek Noktalar”, “Acil Sorunları Çocuk Hekimi Nasıl Yönetmeli? Onkolojik Acil, Hematolojik Acil”, “Horlayan Çocuk, Burnu Tıkalı Çocuk, Uyku Apnesi”, “Pediatrik Dermatoloji; Sık Görülenler, Karışanlar ve Atlanmaması Gerekenler”, “Çocuklarda Başarılı Gelecek İçin Okul Öncesi Yapılması Gerekenler”, “Geç Prematür Bebeğin İzlemi”  konuları olgularla ya da interaktif olarak oturumlarda tartışıldı. Dört ayrı salonda serbest bildiri saatlerinde 28 bildiri katılımcılarca sunuldu. Her salondaki başkanlar ve onların dışındaki iki jüri üyesi bildirileri değerlendirdi. Aynı gün 328 poster bildirisi poster başkanlarının bulunduğu oturumda sunuldu. Poster başkanları poster bildirilerini jüri olarak değerlendirdi. İkinci günde “Olgularla İnek Sütü Protein Alerjisi”, “Bebek Beslenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar- Fermante Devam Sütleri ve Faydaları”, “Meningokok Hastalıkları, Men ACWT-TT Aşısı” uydu sempozyumu olarak tartışıldı. Kongre ikinci günü saat 20.00 de Aktivite Gecesinde “İrem Derici Konseri” yer aldı. Kongre katılımcıları yorgunluklarını atabildikleri, coşkulu bir konser dinlediler. Kongrenin üçüncü gününde bilimsel oturumlar 08.00 deki kahvaltılı oturum olan “Göğüs Ağrısı Olan Çocuk (Olgularla)” başlıklı birlikte tartışalım oturumu ile başladı. “Çocuk İstismarı Klinik Bulguları, Ergende İstismar ve Erken Evlilikler, İstismarda Önlem, Yaklaşımlar ve Yasalar” konularının geniş kapsamlı şekilde alındığı Panel A Salonunda yapıldı. “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı”, “İştahsız Bebekte Ne Yapmalıyız?”, “Rutin Dışı Yapılan Aşılar; HPV Aşılamasında Pediatristin Rolü, Rotavirüs Aşısı”, “Yeni Önem Kazanan Enfeksiyonlarda (Chikungunya Virus Enfeksiyonları, EBOLA, MERS, Zika Virus) Kontrol ve Tedavide Ne Yapmalıyız?”, “Otoimmun Ensefalitler”, “Engelli Sağlık Kurulu ve Çocuk Hekimi”, “Febril Nöbet Riski- Profilaksinin Rolü”, “Status Epileptikus Yönetimi”, “Otizm Erken Tanı ve İzlemi”, “Toplum Kökenli Pnömoni Tedavisi: Değişen Epidemiyoloji / Tanı ve Akılcı Antibiyotik Seçimi ”, “Akciğer Radyolojisi (klinisyen İçin)”, “Lenfadenopatili Çocuğun izlemi (Olgularla)”, “Çocukluk Çağı Tüberkülozu: Tanı, Tedavi, Korunma”, “Tam Kan Sayımının Değerlendirilmesi (Olgularla)”, “ Disritmisi Olan Çocukta; Ayırıcı Tanı, Acil Tedavi (Olgularla)”, “Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığında Dikkat Edilecek Noktalar”, “Yatak Islatan Çocuk”, “Romatolojik Bozukluklarda Serolojik Testlerin Akılcı Kullanımı”, “Periyodik Ateş Sendromları (Olgularla)”, “Çocuklarda Ne Zaman İmmun Yetmezlik Düşünmeliyiz, Ne Yapmalıyız?”, “Çocukluk Çağında Diyabet; Nasıl Tanıyalım, Ne Yapalım?”, “Çocuk ve Çevresel Maruziyet”, “Çocuklar İçin Zararlı Yiyecek ve İçecekler Hakkında Ne Biliyoruz?”, “Erken Ergenlik (Olgularla)”  başlıklı konular oturumlarda geniş kapsamlı olarak tartışıldı.

Kongre bilimsel programının bitimi ile 2011 yılından bugüne sürdürdüğümüz ödüllü kongre sınavı yapıldı.

Kongrenin son günü Kapanış Gecesinde kongre  bilimsel jürisi tarafından seçilen üç sözel bildiri ve bir poster bildirisine ödül verildi. Sözel bildiri birincilik ödülü (3000 TL.) S-20 nolu “Yüksek Enerjili Travma Olgularının FAST USG Yöntemi ile Değerlendirilmesi” başlıklı Çukurova Üniversitesi’nden Özlem Tolu Kendir, Hayri Levent Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasına, ikincilik ödülü (2000 TL.) S-02 nolu “ADCK4 Mutasyonu Saptanan Hastaların Klinik Değerlendirilmesi” başlıklı Hacettepe Üniversitesi’nden Mustafa Atmaca ve arkadaşlarının çalışmasına, üçüncülük ödülü (1000 TL.) S-09 nolu “Yaşamın İlk İki Yılında Demir Profilaksisinin Önemi ve Anemi Taramasında Hemogram ile Birlikte Ferritin Ölçümü: Rutin Taramanın Bir Parçası Olabilir mi?” başlıklı Ankara Üniversitesi’nden Nisa Eda Çullas İlarslan ve arkadaşlarının çalışmasına, Eğitim ve Sağlıkta Kalite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Ödülü (1500 TL.)  S-18 nolu “Maternal Hastalıklar İkiz Gebeliklerde Diskordans Açısından Risk Faktörü müdür?” başlıklı Hacettepe Üniversitesi’nden Mustafa Şenol Akın ve arkadaşlarının çalışmasına verildi. En iyi poster ödülünü (1000 TL.)  P-143 nolu “Çok Merkezli Çalışma: Ankara’da Hepatit A’da Aşı Öncesi ve Sonrası” başlıklı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Saliha Kanık Yüksek ve arkadaşlarının çalışması kazandı.  Bildiri ödülleri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu tarafından kazanan araştırmacılara takdim edildi.

Kongre sonunda anlatılan konulardan oluşan soruları içeren ödüllü kongre sınavında TC Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Dr. Sinem Nur Selçuk birinci (ödül 3000 TL.), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Ayşegül Akarsu ikinci (ödül 2000 TL.), Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Dr. Lida Bülbül (ödül 1000 TL.) ve Dinar Devlet Hastanesi’nden Dr. Funda Akpınar (ödül 1000 TL.) üçüncü oldular. Ödüller Türkiye Milli Pediatri Derneği Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Alev Hasanoğlu tarafından verildi.

Kongremiz süresince çeşitli tanıtımların yapıldığı  85 stand yer aldı. Kongre Ana Sponsoru olan firmalara teşekkür plaketleri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu tarafından firma temsilcilerine verildi. Kapanış Gecesi katılımcıların büyük beğenisini alan “Serdar Ortaç Konseri” ile son buldu.

Böylece 1873 katılımcısı ile çocuklarımızı ve çocuk hekimlerimizi ilgilendiren güncel konuların tartışıldığı bir kongre daha tüm yönleri ile katılımcıları ve düzenleyicileri mutlu kılacak şekilde sona erdi. Bu kadar kapsamlı kongreyi onurlandıran tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve 2017 yılındaki 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nin 15-19 Kasım 2017 de Antalya’da Regnum Otel’de yapılacağını bildirmek istiyoruz. Nice Toplantılarda Birlikte Olmak Dileğiyle…